Edward Weston: Mexico

​​ ​
​ ​
​ ​ ​ ​
​ ​ ​

When

5 p.m. Aug. 8, 2008 to 5 p.m. Nov. 14, 2008